ЕЛЕКТРОННО СОРТИРАЩИ ЛИНИИ

Машини за първична обработка на портокали, мандарини, праскови, ябълки и др. кръгли плодове.
Линиите за обработка се състоят от :
1. Изсипване на продукта от бокс палет или щайга;
2. Ръчно сортиране на наранените продукти;
3. Измиване;
4. Почистване на продуктите с четки;
5. Допълнителна обработка при някой плодове;
6. Механично или електронно сортиране на продуктите по размер, тегло и цвят;
7. Пълнене в бокс палети;
8. Отвеждане на продуктите към опаковъчни маси и опаковъчни машини;
9. Опаковъчни машини на продуктите в мрежа, РЕ плик, плетени чували, РЕТ опаковки или др. тип опаковки;
10. Допълнителни помощни съоръжения.

Сортиране на сливи

Примерни чертежи на линии за електронно сортиране