ЕТИКЕТИРАЩИ СИСТЕМИ

етикетиращи системи и етикетиране

ЕТИКЕТИРАНИ И ЕТИКЕТИРАЩИ СИСТЕМИ


ЕТИКЕТИРАЩИ СИСТЕМИ И ЕТИКЕТИРАНЕ - ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ-  E-Packaging S.r.l. е водещата италианска компания в проектирането и производството на етикетиращи системи и етикетиране. Гамата включва ръчни и полуавтоматични машини, глави за етикетиране, системи за отпечатване и залепване на етикети интегрирани в пълни линии.
Специалните машини произведени по поръчка на клиента са едно от нашите предимства. Гъвкавостта и динамиката на компанията позволява да не се губи ценно време за бюрократични процедури. И така се дава възможност да се отделя време за проучвания на проектите и тяхната осъществимост, преди да се приложат.

Компанията разполага с нова и добре организирана база от две нива и процесите са последователни и добре организирани.
Новата техническа зона се разполага на първо ниво, разделено на зони за производствено сглобяване и складова зона. Тук се съхраняват материалите за подготовка на машините, за полу-сглобяеми продукти или модулите за производствени линии. Резервните части и модули се съхраняват в достатъчни количества, за да задоволят изискванията на клиентите и дистрибуторите в рамките на от 24 до 36 часа.

Второто ниво на фабриката е изцяло посветено на техническото развитие и архива на техническите данни. Това е истинското сърце на компанията, твърдото ядро, където проектите се обработват и оформят, създават се нови проекти и се разработват нови иновативни продукти. Изпълнителният офис и административният отдел също са на второ ниво: тук се наблюдават производствените процеси, поддържат се контакти с клиентите и се следят поръчките.

Етикетиращи системи и етикетиране – позиции на етикетиране

Етикетиращи системи и етикетиране

MARTE - РЪЧНО ЕТИКЕТИРАЩИ АПЛИКАТОР

 

TRITO и GIOVE - ЕТИКЕТИРАЩИ АПЛИКАТОР

 

SATURNO - ЕТИКЕТИРАЩИ ЛИНИИ

Слиив машини за поставяне на термосвиваеми етикети

SIRIO - ЕТИКЕТИРАЩИ СЛИЙВ АПЛИКАТОРИ

 
Етикетиращи и принтиращи системи

ПРИНТИРАЩИ И ЕТИКЕТИРАЩИ АПЛИКАТОРИ

 
Навивачки за етикети

НАВИВАЧКИ НА ЕТИКЕТИ