КЛИПС МАШИНИ

КЛИПС И TWIST МАШИНИ

ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ ОТ 1976 година

Comiz s.r.l. е компания, която има огромен опит в производството на опаковъчни машини с клипс и туист връзки.
Благодарение на непрекъснатото актуализиране на конструкторското и производствено оборудване, невероятната способност да предлагаме оптимални решения за клипс машини и twist машини, постоянен диалог с клиентите и способността ни да отговорим на техните специфични нужди, Comiz успя да се превърне в един от основните доставчици на много от европейските големи промишлени групи и водещи компании.
Всеки отделен елемент в клипс машините е резултат от задълбочени проучвания, проведени с помощта на съвременни компютърни системи, които осигуряват точни проекти и изчисления и всеки от тях е подложен на строги тестове, преди да бъде представен на пазара.
Всичко това гарантира краен резултат с изключително качество на клипс машини. Големият опит и ноу-хау на персонала по техническо проектиране гарантира производството на висококачествени, надеждни и трайни продукти, усъвършенствани от съвременната технология: иновативни продукти, които непрекъснато се развиват заедно с техните референтни пазари.
Провеждат се повторни проверки, за да се провери пълното съответствие на крайния резултат с първоначалния проект. Крайните етапи на тестване, заедно с функционалните тестове, гарантират съответствието на продукта с обявените нива на производителност. Това е единственият начин, по който клипс и туист машина, въведена на пазара, може да получи COMIZ s.r.l. марката.

TWIST ВРЪЗВАЩИ МАШИНИ

Туист машини за опаковане на тестени изделия

MINI TWIST O

Ръчна затваряща машина за пликове -

модел MINI 140 TWIST

Туист машини за опаковане на тестени изделия

MINI TWIST V

Ръчна затваряща машина за пликове -

модел MINI 160 TWIST

Туист машини за опаковане на тестени изделия

TSA TW 400 V

Полу-автоматична затваряща машина за пликове - 

модел TSA TW 50/400 V

Туист машини за опаковане на тестени изделия

SA TW HORIZONTAL

Полу-автоматична затваряща машина за пликове - 

модел SA TW HORIZONTAL

Туист машини за опаковане на тестени изделия

SA TWIST LINEARE

Автоматична линия за затваряне на пликове -

модел  SA TWIST LINEARE

Туист машини за опаковане на тестени изделия

SA TW P/P

Автоматична машина за затваряне на пликове -

модел SA TW P/P

Туист машини за опаковане на тестени изделия

TWIST 90

Автоматична машина за затваряне на пликове -

модел TWIST 90

Туист машини за опаковане на тестени изделия

TWIST LOGIC

Автоматична машина за затваряне на пликове -

модел TWIST LOGIC

КЛИПС ЗАТВАРЯЩИ МАШИНИ

Клипс машини за опаковане на тестени изделия

MINI SM 35 A/5-SM– INOX

Ръчна затваряща машина за пликове -

алуминиев клипс

Клипс машини за опаковане на тестени изделия

MINI SM 40 P–SM 35 P-SM 50 P

Ръчна затваряща машина за пликове -

пластмасов клипс

Клипс машини за опаковане на тестени изделия

NEW LIFE

Полу-автоматична затваряща машина за пликове - 

модел с пластмасов клипс

Клипс машини за опаковане на тестени изделия

TSA 50/400 P-V

Полу-автоматична затваряща машина за пликове - 

модел с пластмасов клипс

Клипс машини за опаковане на тестени изделия

SA 40 P HORIZONTAL

Полуавтоматична машина за опаковане и

затваряне на предварително формовани торби

Автоматични клипс машини за опаковане на тестени изделия

SA 50 P P/P LINEAR

Автоматична машина за затваряне на пликове -

модел за интегриране в флоупак

Автоматични клипс машини за опаковане на тестени изделия

SA 50 P P/P SPEED

Автоматична машина за затваряне на пликове -

модел SA 50 P P/P SPEED

Автоматични клипс машини за опаковане на тестени изделия

SA 50 P P/P

Автоматична машина за затваряне на пликове -

модел SA 50 P P/P

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА МАШИНИТЕ