КОНСУМАТИВИ ЗА ДЕТЕКТОРНИ СИСТЕМИ

ЗА НАШИЯТ ПАРТНЬОР - PROHACCP
PROHACCP е създадена през 2009 г. и от самото начало се концентрира върху снабдяването на хранително-вкусовата промишленост с продукти, които спомагат за подобряване на безопасността на храните.
Тяхната основна продуктова линия е свързана със специални пластмаси за метал детекция и рентгеновата такава, които помагат на хранителните компании да намалят риска от замърсяване на храната с чуждо тяло.
Те не се ограничават само до откриваеми продукти и се опитват да отговорят на пазарното търсене чрез разработване и продажба на други продукти, които помагат в процеса на осигуряване на безопасността на храните.
ЗА НАШИЯТ ПАРТНЬОР - PROHACCP
Когато PROHACCP разработват нови продукти, те винаги се опитват да се вслушат в нуждите на тяхните клиенти и да анализират в детайли не само публично достъпните системи за безопасност на храните като HACCP, BRC и IFS, но също така и много по-подробните контролни системи на отделни компании като TFMS от Tesco или SQMS от McDonalds.
По време на обслужването на клиентите следваме правилото, че нашият най-важен клиент е този, който сега се обслужва правилно. Винаги се опитваме да отговорим на нуждите на нашите клиенти възможно най-бързо, така че клиентите ни винаги да знаят, че в случай, че има трудна ситуация, той винаги може да разчита на PROHACCP и техните партньори в лицето на АТИНАПАК.

Химикалки

Тестири за металдетектори

Пластери и бандажни ленти

Връзващи ленти

Режещи инструменти

Етикети

Лопатки

Почистващи продукти

Предпазни средства

Подложки