ПРЕРАБОТКА НА МЕСА

В преработката на меса биха могли да се използват различни технологии и машини за готвене, опаковане и автоматизирани системи в процеса на преработка.

Fava Giorgio Axel

Технологии в услуга на човека: интелигентни системи и оборудване с ниско въздействие върху околната среда, способни драстично да подобрят качеството на живот.

ELLER SRL

Системите се използват успешно от клиенти по целия свят в голямо разнообразие от области като преработка на месо и риба, кетъринг, производство на сирене и преработка на зеленчуци и плодове.