Ню Сайънс ЕООД консултантът до Вас

Ню Сайънс ЕООД е консултантска фирма с над 10 години опит в разработването и управлението на проекти, финансирани от различни източници и програми на ЕС. Наши клиенти са бизнес организации със стопанска цел, неправителствени организации, държавната и общински администрации.

Нашата мисия е да подпомагаме развитието на предприемчивите и целенасочени хора в България, чрез качествено бизнес консултиране за осъществяване на техните идеи.

Взаимоотношенията и обмяната на опит с нашите партньори, клиенти и конкуренти са от изключително значение за нас. Визията за развитие на дружеството е за създаване на условия за интегриране на дейностите на компанията за реализиране на устойчив растеж.

Целите ни са свързани с повишаване на конкурентоспосбността на нашите клиенти, посредством консултации за внедряване и развитие на нови продукти, технологии и методи на обслужване, допринасящи за техния устойчив икономически растеж на национално и международно ниво.

Заповядайте на безплатна среща с екипа ни на адрес:

гр. София,
ул. „Шипка“ 22.

Свържете се с нас:

тел: 0885 149 216
e-mail: newscience.ltd@gmail.com

website: http://newscience.bg/

За контакти

АДРЕС: България 1404, София, ж.к. Бокар бл.24

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ: Тел.: +359 895 78 84 44 Тел.: +359 883 60 70 55

ПИШЕТЕ НИ НА МЕЙЛ: Email: sales@atinapack.com Email: office@atinapack.com

Започни чат
Scan the code
Здравейте👋
Можем да Ви помогнем.
Свържете с нас.