ОТПАДНИ ВОДИ

Прилагане на нехимичен разтвор за пречистване на отпадни води
Пречистването на отпадъчни води, замърсени с различни видове органични и неорганични вещества,опасен за здравето и околната среда, е цикъл, състоящ се от комбинация от няколко химични, физични и биологични процеси. Биологичното пречистване на градските и промишлените отпадъчни води обаче трябва да се прави съобразно околната среда, където органичната материя е много по -концентрирана и се характеризира с висока сезонност и променливост. За да се избегне претоварване с органични вещества и да се наруши получената биологична фаза, която оказва значително влияние върху ефективността на пречиствателната станция, е необходимо да се поддържа балансирана микробиологична система.

За допълнителна информация:

Макс Иновейшънс – МИ5 ЕООД

г-н Стоян Ташков

Тел. за връзка: +359 884 886 551

 

Машината е подходяща за:

Презентация

Още продукти

Започни чат
Scan the code
Здравейте👋
Можем да Ви помогнем.
Свържете с нас.