Серия S – ръчни настолни импулсни лепачки

5 размера на залепващите греди осигуряват максимална гъвкавост на Настолните импулсни лепачки

Настолни импулсни лепачки за импулсно залепване HACONA тип C се произвеждат в 5 различни дължини на залепващата греда. Този широк спектър от размери осигурява максимална гъвкавост и да разполагате с правилния размер на машина за правилното приложение. За малки размери на торбичката може да използвате модел C-220, залепващите греди на настолните импулсни лепачки са къси и са най-доброто решение за пестене на място. Ако при опаковането се използват различни видове размери, то с модел C-820 ще имате възможност да имате най-гъвкавото решение, тъй като всички размери на пликове могат да бъдат запечатани на една машина.

За да изберете най-подходящата настолна импулсна лепачка, трябва да измерите най-големият плик с който работите и да изберете чрез него правилната настолна импулсна лепачка.

Всички машини за залепване на фолиа от серия C работят на принципа на импулсно залепване. Залепващият кантал получава напрежение и нагрява само при затваряне на залепващите греди.

  • Максимална сигурност
  • Максимална икономия на енергия

Запечатваемата максимална дебелина на материала (абсолютна дебелина на материала) за всички настолни импулсни лепачки за залепване от Серия С е:

  • PE Polyethilene – 200 микрона
  • PP Polypropylene – 200 микрона
  • Multi layer – ламинирани фолиа – 100 микрона (в зависимост от типа на ламинация!)

Машината е подходяща за:

Опаковка

Залепяне

Транспорт

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Температура и контрол на времето

Безстепенно регулиране на времето за запечатване с копчето за завъртане.

Коригиране от 1 до 10 стойности

Всички настолни импулсни лепачки Серия C имат възможност за регулиране на залепването от 1 до 10 стойности. Залепващият кантал е контролиран по време. С регулирането на времето за запечатване температурата автоматично ще се увеличи успоредно. Температурата на залепване и времето за охлаждане не могат да бъдат настроени!

Светодиодна светлина над копчето за завъртане показва сегашното състояние на устройството. Ако светлинният индикатор не свети, то това означава, че машината е изключена. При това състояние машината може да се съхранява или ремонтира.
С включването на машината светодиодната светлина ще се превърне в жълта. Машината е в режим на готовност.

Средната консумация в режим на готовност е по-малка от 1 W (електрическа мощност).

За да работите с настолните импулсни лепачки и да направите залепване, залепващата греда трябва да бъде затворена. LED светлината ще се превърне от жълто в червено.
Червената светлина показва, че машината е затворена. След настроеното време залепването ще спре и червеният светодиоден индикатор отново ще светне в жълто.

За постигане на отлично залепване винаги препоръчваме задържането на залепващата греда под натиск за още 1-2 секунди след приключване на залепването.

Система за безопасно рязане с нож

Настолни импулсни лепачки от Серия С имат интегрирана специално разработена система за безопасно рязане с нож на фолиото. Тази система за рязане с нож позволява да се работи с пликове произведени от ръкавно фолио или да се отреже останалата част от фолиото на пликовете след запечатване. Острият нож за рязане е безопасно разположен във вътрешността на алуминиевата запечатваща греда. Това гарантира, че операторът не може да пореже или да се нарани с ножа, преди да бъде активиран. За да активирате ножа за рязане, операторът трябва да натисне ножа и да го премести по цялата дължина на залепващата греда. След като освободи ножа, той се плъзне обратно в безопасно положение

Технология за импулсно залепване на фолиа

2,5 мм ширина на залепващият кантал с импулсна технология за залепване.
Икономия на енергия
Високо ниво на сигурност
Всички настолни импулсни лепачки от Серия C работят с широк импулсен залепващ кантал с ширина 2,5 мм (приблизително 0,1 инча). Дължината на залепване зависи винаги от размера на настолната импулсна лепачка. Всички термопластични (топлинно запечатващи се) филми до 200 микрона обща дебелина на материала могат лесно да бъдат залепени и херметизирани. Общата повърхност на запечатващия кантал е PTFE. Това предотвратява залепването на материала на торбичката към залепващият кантал.
Лепачките от Серия С имат интегрирана специално разработена система за безопасно рязане с нож на фолиото. Тази система за рязане с нож позволява да се работи с пликове произведени от ръкавно фолио или да се отреже останалата част от фолиото на пликовете след запечатване.

Още продукти

Започни чат
Scan the code
Здравейте👋
Можем да Ви помогнем.
Свържете с нас.